____________________________________________________________________________

 

Az Országos Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny járási fordulója Deákin

FaceBook elérhetőségünk:

Kontakt

ZŠ s VJM - Alapiskola Tešedíkovo 925 82
Tešedíkovo
Školská 974
031/ 77 95 416 tesedikovo.zsvjm@gmail.com