Zákon č. 307/2014 Z.z.

 

 

Zákon č. 307/2014 Z. z.

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z. z.  

Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Základná škola s VJM - Alapiskola Tešedíkovo

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje:

určenie osobitnej organizačnej zložky:

 ITAK s.r.o.,

 adresa: Baštová 38, 94501 Komárno

 telefón: +421 905 223 001

 e-mail: zsvjmtesedikovo@podaniepodnetu.sk

 

Spôsoby podávania podnetov:

 ústne do záznam

 písomne

 elektronicky

 

 

FaceBook elérhetőségünk:

Kontakt

ZŠ s VJM - Alapiskola Tešedíkovo 925 82
Tešedíkovo
Školská 974
031/ 77 95 416 tesedikovo.zsvjm@gmail.com