____________________________________________________________________________

 

Poznaj slovenskú reč

„Ismerd meg a szlovák nyelvet“

     A 2016/2017 –es tanévben iskolánk tanuló is részt vettek az „Ismerd meg a szlovák nyelvet“  - körzeti versenyen Vágsellyén. A körzeti versenyen három járás tanulói mérettettek meg: a vágsellyei,  nyitrai és a lévai járás tanulói.

 

A tanulók négy kategóriában versenyeztek:

I.kategória: ismeretlen szöveg olvasása

II.kategória: hallás utáni szöveg visszaadása jegyzet nélkül

III.kategória: összefüggő szövegalkotás – 7 megadott szófaj alapján – elmondani a fogalmazást, jegyzet nélkül

IV.kategória: fogalmazás elmondása megadott témakörök alapján                                                                                                                                                                                                                                          

FaceBook elérhetőségünk:

Czanik Rebeka

Aranysávos minősítés

Tóth Kristián

Bronzsávos minősítés

Kontakt

ZŠ s VJM - Alapiskola Tešedíkovo 925 82
Tešedíkovo
Školská 974
031/ 77 95 416 tesedikovo.zsvjm@gmail.com